psychoterapia-ratio.pl

Ośrodek Psychoterapii RATIO Psychoterapia DDA i DDD

Ośrodek Pyschoterapii RATIO - Zespół

Zespół

W pracy uznajemy standardy prowadzenia psychoterapii (superwizje, szkolenia) zgodne z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwem Psychologicznym.